Köpvillkor
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB lider ekonomisk skada polisanmäls. Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser men fraktkostnad tillkommer. Betalning görs mot faktura, postförskott, förskottsbetalning, bankbetalning eller kortbetalning. 

Handla med Klarna. Handla nu - betala efter leverans!

När du betalar via Klarna kan du välja faktura, konto, bankbetalning eller kortbetalning.

Du handlar tryggt och enkelt.

 - Få alltid hem varan innan du betalar

 - Betalningstid - alltid 14 dagar

 - Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

 - Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*

 - Ladda ner dina fakturor från klarna.se

 - Möjlighet till delbetalning

Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
Klarna AB, organisationsnummer SE556737-0431

Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag för leverans inom 3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på  lördagar och söndagar kommer att behandlas på måndag. Leverans sker via Posten med brev, paket eller Schenker.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställd vara, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s köpevillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB antigen per mail eller på fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Varor
I e-butiken visas viss produktinformation för varje vara men för fullständig produktinformation och uppgifter som tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas du till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller. Tantens Gröna Skafferi & Garderob reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- eller skrivfel på e-handelssajten. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats. Vid reklamation skall kund kontakta Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB på telefon 018-46 25 79, via e-post giesela@tantensgrona.se eller via Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s hemsida www.tantensgrona.se för erhållande utav Retur-information. Uppge beställning och order-id samt orsak till reklamationen. RN-nr är sedan giltigt i 14 dagar.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB för erhållande av ett RN-nr. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s transport och övriga administrativa kostnader.

Transportskadat gods
Om en vara från Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senaste inom 7 dagar.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför leverantörens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s sida, som gör att Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid ev. slutförsäljning till nämnd prisbild eller p.g. av att en vara utgår, har Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdig produkt finns tillgänglig.