Köp- och leveransvillkor

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB lider ekonomisk skada polisanmäls. Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning
I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning. Läs mer om de olika betalsätten på sidan Betalning.

Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB har rätt att göra en kreditkontroll där så krävs för att kunna bevilja kredittid. Som kund förbinder du dig att betala inom utsatt tid för valt betalsätt. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Varor
I e-butiken visas viss produktinformation för varje vara men för fullständig produktinformation och uppgifter som tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas du till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller. Tantens Gröna Skafferi & Garderob reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- eller skrivfel på e-handelssajten. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför leverantörens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s sida, som gör att Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid ev. slutförsäljning till nämnd prisbild eller p.g. av att en vara utgår, har Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdig produkt finns tillgänglig.

Leveransvillkor

Normal leveranstid är cirka 3 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid. 

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställd vara, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s köpevillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB antigen per epost.

Vi skickar beställningar med Postnord eller Schenker. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB debiteras en avgift om 200:- plus moms för att täcka Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s transport och övriga administrativa kostnader.

Transportskadat gods
Om en vara från Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören dock senaste inom 7 dagar.

Ångerrätt/Reklamation

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats. Vid reklamation skall kund kontakta Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB på telefon 018-46 25 79, via e-post giesela@tantensgrona.se eller via Tantens Gröna Skafferi & Garderob AB:s hemsida www.tantensgrona.se för erhållande utav Retur-information. Uppge beställning och order-id samt orsak till reklamationen. RN-nr är sedan giltigt i 14 dagar.

Minimiorder

Minimiorder är 300 kr inklusive moms.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkten har blivit tillagd i varukorgen